სოლიკო ვირსალაძის რეტროსპექტული გამოფენა საქართველოს ეროვნულ გალერეაში.

ორგანიზატორი ს. ვირსალაძის სახელობის ფონდი, გენრალური სპონსორი – საქართველოს ბანკი.

გამოფენის ხანგრძლივობა:
14 იანვარი – 13 თებერვალი, 2022.

ფოტოგრაფია ეკუთვნის სერა ძნელაძეს.

image